TERMES I CONDICIONS

AVÍS LEGAL

“Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys” “.

CONDICIONS D’ÚS

CONDICIONS GENERALS

Les presents condicions generals d’ús regulen l’ús del lloc web www.cooperativabenissanet.com, així com les condicions de compra de productes i de contractació de serveis oferts a través del lloc web.

Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL, amb NIF F43011519, disposa d’una pàgina web de productes que son subministrats en punts de venda i distribuïdors autoritzats. Las persones que pretenen navegar pel lloc web, així com adquirir o contractar productes o serveis, ho poden realitzar sense necessitat de registrar-se ni d’ostentar condició d’usuari.

Tot usuari que accedeixi al lloc web i adquireixi els productes oferts ha de ser major de 18 anys amb suficient capacitat legal per celebrar contractes.

USUARI

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys, amb suficient capacitat d’obrar, pot adquirir productes a través del lloc web.

L’usuari, un cop completades totes les dades que ha facilitat, declara que són certes, i que corresponen a la seva persona, havent acceptat la política de privacitat ; i, en concret, allò detallat sota de l’epígraf de “Protecció de dades” que es detalla a l’avís legal i política de privacitat, on s’especifica el tractament que es realitzarà amb l’única finalitat de gestionar la relació de negoci. 

PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

Al lloc web es descriu les condicions de cadascú dels productes oferts, així com les seves característiques.  

Una vegada seleccionat el producte que es vol comprar, aquest podrà ser abonat mitjançant targeta de crèdit.

El lloc web es redirigirà a una plataforma de pagament que funciona mitjançant les màximes mesures de seguretat disponibles al sector, a través d’un servidor segur utilitzant el protocol SSL.

En cap cas, Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL guardarà les dades, donat que només son guardades sota responsabilitat de l’empresa que ofereix la plataforma de pagament, qui informarà i abonarà a Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL el correcte pagament o informarà de la incidència produïda en el mateix.

Una vegada comprovat que havent estat informats per l’entitat bancària del procediment de pagament s’ha realitzat de forma satisfactòria, Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL emetrà el corresponent comprovant de compra a la direcció de correu electrònic facilitada pel client-usuari.

En cap cas, Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL remet el comprovant per un altre mitjà diferent al correu electrònic. Si en el termini de 48 hores no l’ha rebut, cal que es posi en contacte amb departament d’atenció al client de l’empresa indicada. En tot cas, es demana que prèviament,  es comprovin totes carpetes del seu correu, inclosa la de no desitjat.

FORMA D’ENTREGA

La compra s’entrega per l’empresa de missatgeria CORREOS, havent d’abonar l’usuari les despeses que corresponguin a l’enviament del producte i que es detallen en el propi procediment de compra; i que serà acceptat per l’usuari al finalitzar la compra i abonar aquesta. El preu d’enviament a la peninsula és 7,5€ i comandes superiors a 65€ tindran l’enviament gratuït.

S’entendrà que s’ha formalitzat l’entrega quan aquesta sigui realitzada a la direcció indicada pel client, tot i que, no sigui entregat a la seva persona.

El termini d’entrega és el següent: de 3 a 4 dies per a enviaments a Espanya (peninsular).

CANCEL·LACIONS

La cancelació d’una comanda es pot fer sense cost abans que l’enviament es faci efectiu. Un cop la comanda ha estat enviada, es considera una devolució. Per cancel·lar una comanda pagada, el client ha de comunicar-ho a la Cooperativa el més aviat possible.

DRET DE DESISTIMENT (DEVOLUCIONS)

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris, una vegada realitzada la compra, l’usuari disposa de 14 dies naturals per exercir el seu dret de desistiment, des de la recepció del producte al domicili indicat i disposar del comprovant de compra; sempre i quan, el producte sigui retornat en correcte estat, en el seu estat original i amb els precintes de garantia intactes. El cost d’enviament per la devolució estarà a càrrec del client. Un cop es comprovi el bon estat de la devolució, es procedirà a fer el reintegrament de l’import pagat pels productes.

L’usuari haurà de posar-se en contacte amb l’empresa a través del següent correu electrònic, info@agricolasantjaume.com al·legant que vol exercir el seu dret de desistiment o completant el següent formulari:

A l’ Atenció de Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL

Per la present,  els comunico que desisteixo del nostre contracte de venda referenciat:

               -Referència (núm. de compra o factura): ___________________________

               -Producte rebut el dia _____/_____/_________

              -Nom de qui exerceix el dret de desistiment (consumidor/s i usuari/s):

______________________________________________________________________

               -Domicili de qui exerceix el dret :________________________________
               -Correu electrònic de qui exerceix el dret : __________@____________ (obligatori si es remet via electrònica)

               -Data: _____/_____/_________

               –Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris

(només si el formulari es presenta en paper)

Una vegada finalitzat el termini, Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL no accepta devolucions per desistiment en els serveis adquirits.

PRODUCTES DEFECTUOSOS

En cas d’error al enviament d’un producte o que l’estat del producte sigui defectuós, Cooperativa Sant Jaume de Benissanet es fa responsable i es compromet a fer un nou enviament amb el producte correcte o a reintegrar l’import, segons prefereixi el client. Qualsevol discrepància amb la comanda ha de ser comunicada a la cooperativa via correu electrònic o telèfon.

REEMBORSAMENTS

Quan sigui necessari fer un reemborsament, es procederà amb el mateix tipus de pagament, es a dir, targeta de crèdit o dèbit.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTE

S’informa que Cooperativa Agrícola Sant Jaume SCCL, no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, estant a la disposició dels seus usuaris-clients en els canals d’atenció al client que consten a la Web. 

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s’informa de l’existència d’una plataforma europea per a la resolució de conflictes, que podrà ser utilitzada en l’àmbit del comerç electrònic; podent obtenir més informació a: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions generals recollides en el present avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent, pogués correspondre.